candlelight.jpeg

Taun-taon, nagsasagawa kami ng isang pagtitipon na tinatawag na “Annual Vigil” upang gunitain ang mga buhay na naapektuhan ng karahasan. Taong 1995,si Susana Remereta Blackwell at ang kanyang anak sa sinapupunan na si Kristine, sina Phoebe Dizon at Veronica Laureta ay binaril at napatay sa King County Court house ng mapang-abusong asawa ni Susana. Si Susana ay nag-aasikaso ng kanyang diborsyo ng panahong yon. Ang trahedyang ito ang isa sa mga dahilan kaya ang komunidad ay nagka-isa at nag-buo ng isang organisasyon na tinatawag na API Chaya, ito ay dating [Asian Pacific Islander Women and Family Safety Center] Ang naramdaman ng marami na matinding pangangailangan ay lumikha ng programang pagtataguyod at pag organisa ng komunidad ngayon. Kahit ang pangyayaring ito ay naganap higit sa dalawampung taon na ang nakalipas, ang epidemya ng karahasang domestiko at sekswal sa ating komunidad ay nagpapatuloy pa rin. Ang API Chaya ay nakatuon sa paglikha at pagbibigay ng espasyo para sa mga nakaranas ng karahasan at sa ating mga ka-alyado, upang magsama-sama at magbahagi ng mga estoya at bumuo ng isang mundo kung saan ang mga tao ay maaring malunasan at magpatuloy ng maayos sa kanilang buhay.