candlelight.jpeg

Hàng năm, chúng tôi đều tổ chức buổi tưởng niệm để tưởng nhớ những nạn nhân của nạn bạo lực. Vào năm 1995, Susana Remerata Blackwell, Kristi (đứa con chưa chào đời của Susana), Phoebe Dizon, và Veronica Laureta đã bị người chồng vũ phu của Susana bắn chết tại Tòa Án Quận King. Khi đó, Susana đang tiến hành thủ tục xin ly hôn. Bi kịch này là một trong những lý do thúc đẩy cộng đồng thuộc các sắc dân Á Châu Thái Bình Dương phối hợp cùng nhau để thành lập API Chaya (trước đây là Asian & Pacific Islander Women & Family Safety Center and Chaya). Một ý thức chung về sự cấp bách trong những vấn đề liên quan đến bạo lực đã tạo nên chương trình trợ giúp các nạn nhân (Advocacy) và tiếp cận cộng đồng (Community Organizing) như ngày hôm nay. Dù sự kiện này diễn ra hơn hai mươi năm qua, nạn bạo hành gia đình và bạo lực tình dục trong các cộng đồng của chúng ta vẫn tiếp diễn. API Chaya cam kết tạo không gian cho những người từng bị ảnh hưởng bởi bạo lực và các đồng minh để họ quy tụ, chia sẻ các câu chuyện, và hành động để xây dựng một thế giới nơi tất cả mọi người đều có thể được chữa lành và phát triển.